Referenser

Här hittar ni lite bilder på hur det kan se ut medans vi anlägger ett avlopp samt några exempel på hur slutresultatet blir.

1
2
3
4
5

Komplett avlopp för två fastigheter med ny slamavskiljare samt ett Biokube-minireningsverk.