Service


Molles Service AB är bolaget vi använder när det kommer till service och underhåll av enskilda avlopp och reningsverk. Servicen gick tidigare under Molles Schakt men har från hösten 2022 lyfts ut till ett eget bolag. 


Vi sköter dessutom försäljning av reservdelar och flockningsmedel (bl.a. PAX21 och XL60) till reningsverk.Välkommen att kontakta oss för service & underhåll av ditt avlopp.Molles Service AB

TELE: 019-500 22 90

E-post: info@mollesservice.se

Adress: Biverud 435, 70597 GLANSHAMMAR