Service


Molles Service AB är bolaget vi använder när det kommer till service och underhåll av enskilda avlopp och reningsverk. Servicen gick tidigare under Molles Schakt men har från hösten 2022 lyfts ut till ett eget bolag. 


Molles Service AB sköter dessutom försäljning av reservdelar och flockningsmedel till reningsverk, bl.a. PAX21 och XL60.


Har du frågor kring service & underhåll av ditt avlopp är du välkommen att kontakta oss.


Molles Service AB

TELE: 070-995 72 00

E-post: service@mollesschakt.se

Adress: Biverud 435, 70597 GLANSHAMMAR